Misja

Celem Fundacji jest działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna oraz działalność w dziedzinie kultury, religii i sztuki sakralnej dla rozwijania i pogłębiania dialogu między kulturami oraz religiami różnych wspólnot etnicznych, które od wieków harmonijnie współdziałają ze sobą w imię braterstwa w regionie Podkarpacia i w regionach sąsiadujących po drugiej stronie granicy Rzeczpospolitej – na Ukrainie i na Słowacji.

Edukacja

Polecamy aplikację Dzieła Biblijnego im. JP2 [z którym współpracuje Fundacja DaBar] zawierająca pełną treść Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydanie 5!.
Znajdziesz również zawsze aktualną homilę na każdą niedzielę!

Aplikacja do pobrania w sklepie google: Dzieło Biblijne

Ks. Marcin Zieliński: kilka słów o aplikacji Dzieło Biblijne.

 

Aplikacja Dzieło Biblijne