O Fundacji

Misja

Celem Fundacji jest działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna oraz działalność w dziedzinie kultury, religii i sztuki sakralnej dla rozwijania i pogłębiania dialogu między kulturami oraz religiami różnych wspólnot etnicznych, które od wieków harmonijnie współdziałają ze sobą w imię braterstwa w regionie Podkarpacia i w regionach sąsiadujących po drugiej stronie granicy Rzeczpospolitej – na Ukrainie i na Słowacji

 

Organy Fundacji

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Henryk Witczyk
Członek Zarządu – Marcin Kowalski

Rada Fundacji:

Przewodniczący : Marcin Zieliński
Zastępca: Krzysztof Koszyka

Członek: Arkadiusz Bielecki
Członek: Piotr Jakóbczyk
Członek: Karolina Koszyka
Członek: Renata Szczepańska

Statut Fundacji: Plik w formacie pdf