Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego: 26.04 – 02.05.2020

Podsumowanie:

  1. Dwa plakaty ukazujące tematykę Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego – w nakładach 2 x 12 000 egz.
  2. Biuletyn zawierający Formularz Czwartego Narodowego Czytania Pisma Świętego (ss. 160).
  3. Książka: „Czym jest człowiek? (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej (ss. 304) – 12 000 egz.
  4. Płyta CD zawierając elektroniczną wersję materiałów na Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego – 12 000 egz.