Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego: 15.04 – 21.04.2018

Podsumowanie:

  1. Dwa plakaty ukazujące tematykę Drugiego Narodowego Czytania Pisma Świętego – w nakładach 2 x 20 000 egz.
  2. Biuletyn zawierający Formularz Drugiego Narodowego Czytania Pisma Świętego, 20 000 egz.
  3. Tekst Listu do Rzymian z komentarzami i kolorowymi zdjęciami dzieł sztuki europejskiej, wykopalisk archeologicznych – 1 x 20 000 egz.
  4. Płyta CD zawierając elektroniczną wersję materiałów na Drugie Narodowe Czytanie Pisma Świętego – 20 000 egz.