Finał Konkursu Biblijnego dla Kleryków 2016

Fundacja Dabar wsparła organizację Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Kleryków. Dzieki tej pomocy udało się zorganizować warsztaty dla młodych adeptów w Bieszczadach, w Krzywym. Poniżej sprawozdanie z konkursu oraz podziękowania uczestników

Sprawozdanie
Tegoroczny konkurs był chronologicznie dziewiątym, licząc od pierwszego konkursu zorganizowanego w Paradyżu w 1988 roku. Po raz drugi był organizowany przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II we współpracy z INB KUL, Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz moderatorami diecezjalnymi Dzieła Biblijnego. Materią konkursu był tekst Łk-Dz wraz z przypisami oraz książka „Głosić Jezusa. Refleksje nad Ewangelią św. Łukasza” C.M. Martiniego. Pierwszy etap konkursu miał miejsce 18 marca 2016 i wyłonił 35 finalistów, którzy reprezentowali 32 seminaria diecezjalne i zakonne w Polsce. Etap finałowy został rozegrany w Warszawie w dniach 15-16 kwietnia 2016 r. w ośrodku „Dobre Miejsce”. Test ze znajomości Pisma św. oraz lektury, przeprowadzony 15 kwietnia, wyłonił laureatów tegorocznego konkursu biblijnego.

Klasyfikacja oraz nagrody dla najlepszych były następujące:

1. br. Michał Więch (OFMConv.) – 70 pkt – pielgrzymka do Ziemi Świętej

2. al. Dariusz Nawara (diec. krakowska) – 67 pkt. – pielgrzymka do Ziemi Świętej

3. al. Maciej Lutyński (diec. koszalińsko-kołobrzeska) – 65 pkt. – 800zł plus nagrody książkowe

4. al. Dawid Klepusewicz (diec. zielonogórsko-gorzowska) – 59 pkt. – 600 zł plus nagrody książkowe

5. al. Michał Kardynia (diec. łódzka), al. Jakób Wojewódka (diec. gdańska), al. Damian Gadamer (diec. siedlecka) – 57 pkt. – 200 plus nagrody książkowe.

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki książkowe. Dodatkową nagrodą będzie możliwość bezpłatnego uczestnictwa dla 6 finalistów w warsztatach biblijnych w Bieszczadach we wrześniu (10-17.09.2016), ufundowanych przez Dzieło Biblijne we współpracy z fundacją DABAR i prowadzonych przez ks. prof. Henryka Witczyka oraz ks. dr Marcina Zielińskiego.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

,,Wyjazd do Ziemi Świętej był dla mnie kolejną możliwością, aby na samym sobie doświadczyć zupełnej darmowości łaski Bożej. To miejsce wydaje się być jak setki innych i prawdopodobnie zewnętrznie niewiele się różni od pozostałych miejsc świata. Jest jednak zupełnie inne, bo to ten właśnie skrawek ziemi został wybrany przez Boga i naznaczony Jego żywą obecnością. Wydaje mi się, że najgłębiej przeżyłem czas spędzony w Bazylice Zwiastowania, w domu Matki nas wszystkich, ale przede wszystkim Matki Boga. Bycie tam, czas na osobistą modlitwę, ale szczególnie ta świadomość, że ,,tu Słowo stało się ciałem”. Kolejne miejsce to Bazylika Grobu Pańskiego. Mocno mi zapadły w serce słowa przewodnika naszej grupy, które wypowiedział przed miejscem pochówku i Zmartwychwstania Jezusa, że to jest najważniejszy moment naszej pielgrzymki, aby każdy na własne oczy zobaczył, że grób jest pusty. Poza tym, tak wiele życzliwości od Braci Mniejszych, moich współbraci z bratniej gałęzi Zakonu. Myślę, że jeszcze nie raz będę wracał pamięcią do tamtych miejsc. I mam nadzieję, że z coraz większą świadomością łaski, której udzielił mi Bóg i wdzięcznośći za to, czego tam dokonał dla świata w swoim Synu Jezusie Chrystusie.”

Br. Michał Więch OFM

Warsztaty biblijne w Bieszczadach

Jedną z nagród IX Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów organizowanym przez Dzieło Biblijne był udział w Warsztatach Biblijnych. Warsztaty odbyły się w dniach 10-17 wrześni 2016 r. w Bieszczadach, które prowadził ks. dr Marcin Zieliński oraz ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Wzięło w nich udział pięciu alumnów: br. Michał Wiech OFMConv., br. Mariusz Mitrowski OFMConv., br. Kamil Tomasiak MAfr (Ojcowie Biali), Damian Gadamer (Diecezja Siedlecka) i br. Dawid Napiwodzki OFMCap. Bazą wypadową był Sosnowy Dwór w miejscowości Krzywe koło Cisnej. Każdy dzień rozpoczynał się wspólną Eucharystią, a kończył się wieczornymi spotkaniami z Pismem Świętym, przede wszystkim z Ewangelią wg św. Łukasza i Księgą Mądrości. Po śniadaniu wyruszaliśmy na piesze wędrówki szlakami turystycznymi Bieszczad. Udało się nam wspiąć na następujące szczyty: Tarnica (1346 m n.p.m.), Halicz (1333 m n.p.m.), Rozsypaniec (1280 m n.p.m.), Małe Jasło (1097 m n.p.m.), Wielkie Jasło (1154 m n.p.m.), Okrąglik (1101 m n.p.m.) oraz Połoninę Wetlińską (1228 m n.p.m.), Połoninę Caryńską (1297 m n.p.m.). Uczestnicy mieli także możliwość popływać w potoku Wetlinka oraz rowerem wodnym po Jez. Solińskim.

Uroku Bieszczadom nadają także liczne drewniane cerkwie grekokatolickie i prawosławne, jak te w Komańczy, Rzepedzi i Turzańsku, które uczestnicy mieli możliwość zwiedzić. Są to niemi świadkowie bogactwa kulturalnego tych terenów. W Komańczy odwiedziliśmy także klasztor Sióstr Nazaretanek, gdzie w latach 1955-56 był przetrzymywany przez władze komunistyczne Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński. To właśnie tutaj napisał 16 maja 1956 r. tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu. Ciepła i słoneczna pogoda oraz zachwycające krajobrazy sprzyjały rozmowom na tematy biblijne, a także zachwytowi i kontemplacji piękna stworzenia odwołującego do Stwórcy, tak że chciało się zwołać za św. Franciszkiem z Asyżu „Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami (por. Ps 103,13-14).”

br. Dawid Napiwodzki OFMCap.