Fundacja Dabar organizatorem VI Narodowego Czytania Pisma Świętego 2022