Fundacja Dabar organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego

narodowe-czytanie-pisma-swietegoFundacja Dabar po raz kolejny współorganizuje Narodowe Czytanie Pisma śwętego, które jest przeżywane corocznie od 2017 roku.

W tym roku we wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dniu 26 kwietnia 2020 roku IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

W niedzielę 26 kwietnia 2020 r. Niedzielą Biblijną rozpocznie się XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa:
„Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36).

Wydarzenie ma na celu ukazanie Biblii jako fundamentu życia pastoralnego i duchowego i jest zachętą do systematycznej lektury Pisma świętego.

tydzbibl20 697x1024 1

narodowe-czytanie-pisma-swietego