I Narodowy Dzień Czytania Pisma św.

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Tydzień Biblijny był powiązany z inicjatywą Narodowego Czytania Pisma św., która ma na celu pogłębiać znajmość Biblii i jednocześnie ukazywać Biblię jako istotny element życia publicznego, mający trwałe zakorzenienie w polskiej kulturze.

W organizację tego wydarzenia włączyła się też Fundacja DABAR wraz z jej przewodniczącym, ks. prof. Henrykiem Witczykiem.

Narodowe Czytanie Pisma św.

Plakat NCPS