Fundacja DABAR wspiera IV Międzynarodowy Festiwal „Gloria in excelsis Deo”

25 stycznia 2015 roku odbyła się IV edycja Międzynarodowego i Ekumenicznego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Gloria in excelsis Deo”, oraganizowanego przez parafię św. Stanisława BM w Cisnej, przy finansowej pomocy fundacji DABAR.

Fundacja DABAR postanowiła wesprzeć finansowo organizację tego przedsięwzięcia z racji na jego regionalny, a jednocześnie ekumeniczny charakter. Żywimy nadzieję, że ten festiwal przyczyni się do wzajemnego poznania się i jednocześnie integracji różnych środowisk.