Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W dniu 15 kwietnia 2016 roku miało miejsce w Poznaniu historyczne, uroczyste Zgromadzenie Narodowe z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski i Państwa Polskiego z udziałem wszystkich posłów i senatorów. Jak mówił Marszałek Sejmu: „Państwo Polskie oraz jego mieszkańcy zostali wówczas trwale połączeni z chrześcijańską Europą”.

Z kolei prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu wskazał na trzy filary cywilizacji chrześcijańskiej, do której weszła Polska 1050 lat temu: „grecka filozofia, rzymska myśl prawna oraz Stary i Nowy Testament, Dekalog i Ewangelia”. I związku z tym stwierdził:
Mamy obowiązek strzeżenia tych fundamentów nasze tradycji i naszej kultury. Mamy obowiązek budowania silnego państwa, także jako wielkiej wspólnoty naszego narodu, opierając się na tym, na czym wyrośliśmy”.

Fundacja DABAR – Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, w nawiązaniu do tego historycznego Zgromadzenia Narodowego, zainspirowana jego duchem i treściami, postanowiła rozpocząć ogólnopolskie Narodowe Czytanie Pisma Świętego w roku 2017.

Równocześnie rok 2017 i rok 2018 ukierunkowywały narodowe i państwowe myślenie Polaków ku 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Pragnąc zachować maksymalnie państwowy, ponad-partyjny charakter tej inicjatywy Fundacja DABAR zwróciła się do kilku podmiotów prowadzących ogólnopolską działalność, znanych ze swej neutralności, o wsparcie jej działań.

W roku 2022 i 2023 z uwagi na pandemię i wielkie zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy Fundacja DABAR nie zwracała się do nich o wsparcie Narodowego Czytania Pisma
Świętego. Wybrała jeszcze inne rozwiązania, które gwarantują merytoryczny poziom, ogólnopolski zasięg i jeszcze większe, kilka razy liczniejsze zaangażowanie wolontariuszy.

Ważny wymiar Narodowego Czytania Pisma Świętego – inicjatywa umacniająca polską i europejską tożsamość RP, mająca wybitnie charakter kulturotwórczy i edukacyjny. Wskazane w opisach kolejnych edycji programu materiały trafiły do wszystkich szkół podstawowych i średnich w całej Polsce – do wykorzystania przez zainteresowanych nimi nauczycieli historii, języka polskiego, etyki, religii, wychowania obywatelskiego (tak w wersji drukowanej jak i elektronicznej – łatwej do udostępnienia uczniom, którzy wyraziliby wolę otrzymania tekstów czy kolorowych ilustracji przybliżających największe dzieła polskiego i europejskiego malarstwa, rzeźby, architektury, poezji.