Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego: 30.04 – 6.05.2017

Podsumowanie:

  1. Dwa plakaty ukazujące tematykę Pierwszego Narodowego Czytania Pisma Świętego – w nakładach 2 x 20 000 egz.
  2. Biuletyn zawierający Formularz Narodowego Czytania Pisma Świętego – 1 x 20 000 egz.
  3. Tekst Listu do Galatów z komentarzami i kolorowymi zdjęciami dzieł sztuki europejskiej, wykopalisk archeologicznych – 1 x 20 000 egz.
  4. Książka ukazująca strukturę i formy działania „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II” (ss. 420), podstawowego partnera Fundacji DABAR w realizacji projektu Narodowego Czytania
    Pisma Świętego – 15 000 egz.

Biuletyn-Pierwszego-Narodowego-Czytania-Pisma-Świętego