Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego: 1.05 – 7.05.2022

Podsumowanie:

  1. Dwa plakaty ukazujące tematykę Szóstego Narodowego Czytania Pisma Świętego – w nakładach 2 x 12 000 egz.
  2. Biuletyn zawierający Formularz Szóstego Narodowego Czytania Pisma Świętego (ss. 160).
  3. Plakat reklamujący aplikację „Dzieło Biblijne” – 24 000
  4. Płyta CD zawierając elektroniczną wersję materiałów na Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego – 12 000 egz.