Trzecie Narodowe Czytanie Pisma Świętego: 5.05 – 11.05.2019

Podsumowanie:

  1. Dwa plakaty ukazujące tematykę Trzeciego Narodowego Czytania Pisma Świętego – w nakładach 2 x 12 000 egz.
  2. Biuletyn zawierający Formularz Trzeciego Narodowego Czytania Pisma Świętego.
  3. Tekst Ewangelii wg św. Jana z komentarzami i kolorowymi zdjęciami dzieł sztuki europejskiej, wykopalisk archeologicznych – 12 000 egz.
  4. Książka: „Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski”. Przemówienia – tekst autoryzowany, reprint wydania z 1980 r., 12 000 egz.
  5. Płyta CD zawierając elektroniczną wersję materiałów na Trzecie Narodowe Czytanie
    Pisma Świętego – 12 000 egz.