Udział Prezesa Zarządu na konferencji w Starej Wsi

22 maja br. w Domu Zakonnym Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi odbyła się konferencja zatytułowana ,,Skarby Pogranicza- Ochrona Dziedzictwa Narodowego”. Jezuici realizują ten projekt razem z partnerem z Ukrainy czyli administracją Zamku w Żółkwi.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej w bazylice starowiejskiej pod przewodnictwem proboszcza o. Jana Gruszki. Po mszy świętej został poświęcony plac parkingowy oraz odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi w której uczestniczyli Burmistrz Brzozowa-Józef Rzepka, Starosta Brzozowski-Zygmunt Błaż, Dorota Chilik, Włodzimierz Gerycz, Grażyna Stojak oraz Paweł Kosiński. Następnie Koordynator projektu -pani Dorota Chilik przywitała zaproszonych na konferencję gości. Podczas konferencji o realizacji projektów unijnych w gminie Brzozów zabrał głos również Ks.prof.dr hab.-Henryk Witczyk, ukazując piękno tego rejonu i wygłaszając konferencję poświęcononą tematowi piękna w Biblii. Konferencję zakończyła dyskusja. Kolejne spotkanie zostanie zorganizowane w Żółkwi.

Program konferencji
Referat Piękno – dar od Boga