Udział Przewodniczącego Fundacji Dabar w Konferencji Biblijnej w Myczkowcach

Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach i Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie byli organizatorami kolejnej edycji Konferencji Biblijnej pod stałym tytułem „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy Ogrodzie Bibilijnym w dniu 10.05.2014 r.

Po przywitaniu uczestników konferencji przez ks.Bogusława Janika – dyrektora myczkowieckiego Ośrodka wykładowcy poprowadzali w fascynujący świat Biblii. Z wielkim zainteresowaniem przyjęto wykład ks.prof. dr hab. Tomasza Jelonka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II -Kraków) „Różne sposoby przemawiania Biblii”. Natomiast ks.prof.dr hab. Henryk Witczyk (KUL – Lublin) w swoim przedłożeniu pojął w pasjonujący sposób temat „Światło-symbol Tego który jest”. Pani dr hab. Zofia Włodarczyk ( Uniwersytet Rolniczy Kraków, Katedra Roślin Ozdobnych, projektantka Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach) mówiła na temat „Symboliki roślin lulawu w życiu religijnym i gospodarczym Izraelitów”. Pan dr Józef Górny (NIK- Warszawa) przedstawił wykład „Bibilijne aspekty sprawowania władzy”. Do pogłębionej lektury tekstów biblijnych zaprosił nas ks.prof. dr hab. Stanisław Haręzga (KUL-Lublin) swoim wykładem „Lectio divina”.Odkrywanie sensu Pisma Świętego na przykładzie tekstu Mt.14,22-33.