Współpraca Fundacji DABAR z Polską Sekcją „Pomocy Kościołowi w Potrzebie”

W celu rozwijania i intensyfikowania swojej działalności fundacja DABAR nawiązała współpracę z Polską Sekcją „Pomocy Kościołowi w Potrzebie”, która zajmuje się monitorowaniem działalności Kościoła w różnych krajach oraz wszelako rozumianą pomocą i promocją. Znajomość realiów panujących na Ukrainie oraz Słowacji jest niezbędna do nawiązywania współpracy i stąd konieczność korzystania z doświadczeń organizacji, która zajmuje się tą problematyką od wielu lat. Poniżej zamieszczamy list, wystosowany przez prezesa fundacji DABAR do dyrektora Polskiej Sekcji „Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Fundacja DABAR
Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji

Siedziba: Wetlina 145; 38-608 Wetlina; Polska
Prezes zarządu: Henryk Witczyk; ul. Wajdeloty 3/53; 20-604 Lublin

Wielce Szanowny
Ks. prof. dr hab. Waldemar CISŁO
Dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia
„Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
Członek Rady Fundacji DABAR
Ul. Wiertnicza 142
Warszawa

Szanowny Księże Dyrektorze,

w imieniu zarządu Fundacji DABAR uprzejmie proszę o rozeznanie sytuacji w zakresie wolności religii oraz twórczości kulturalno-edukacyjnej na Słowacji i na Ukrainie w rozmowach z osobami, które wezmą udział w zgromadzeniu dyrektorów krajowych Sekcji dzieła papieskiego „Pomoc Kościołowi w potrzebie” w Ołomuńcu (Słowacja) w dn. 30-31 marca 2015 roku. Wiadomo, że stowarzyszenie Kirche in Not działa w tych krajach i przeznacza 5 mln euro rocznie na pomoc dla tamtejszych wspólnot religijnych, a także na ważne cele w zakresie edukacji obywatelskiej, a niektóre cele jego działania są zbliżone do celów Fundacji DABAR.

Miło mi, że mogę również w imieniu Fundacji DABAR prosić Księdza Profesora o przedstawienie na tym międzynarodowym forum naszej działalności, którą – po uzyskaniu w Urzędzie Gminy CISNA w roku 2014 warunków zabudowy dla ośrodka konferencyjno-szkoleniowo-rekreacyjnego w Wetlinie – podejmujemy na terenie Bieszczad.

Fundacja DABAR jest w stanie prowadzić działalność szkoleniowo-konferencyjną także na terenie Słowacji i Ukrainy. Po zaprezentowaniu naszych możliwości w tym zakresie na tym międzynarodowym forum proszę w imieniu Fundacji DABAR o nawiązanie kontaktów z reprezentantami tych dwu państw i działających tam wspólnot religijno-kulturalnych i naszkicowanie wraz z nimi konkretnych form takiej współpracy (miejsce; czas; forma współpracy).

Po powrocie z Ołomuńca zapraszam na posiedzenie zarządu Fundacji w dniu 7.04.2015 roku w Lublinie.

W wyrazami szacunku

ks. Henryk Witczyk
prezes zarządu Fundacji DABAR

Wetlina, dn. 25 marca 2015 roku