7 Narodowe Czytanie Pisma św i XV Tydzien Biblijny 23.04 -29.04.2023

We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy 23 kwietnia 2023 roku Siódme Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Jana nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest tajemnicy Kościoła. Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Jak wyjaśnia ks. bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski:

„projekt programu duszpasterskiego wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła. Uznano za pierwszorzędne zadanie na dziś i jutro Kościoła w Polsce obudzenie i umocnienie wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas
grzesznych z myślą o naszym zbawieniu”.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II prowadzące apostolat biblijny w Polsce włącza się w realizację tego ważnego zadania. Naszą biblijną refleksję, medytację, modlitwę i aktywności apostolskie ukierunkowujemy na misterium Kościoła, w który wierzymy jako dzieło Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Jana, aby w jej świetle lepiej odkrywać, w jaki sposób Ojciec, i Syn, i Duch Święty budują Kościół mocą Słowa Bożego, które od Boga pochodzi, a objawione zostało w pełni przez Jezusa Chrystusa i do dzisiaj niesie ludziom Ducha rodzącego w nich zbawczą wiarę. W imieniu organizatorów pragnę wyrazić radość, że patronat honorowy nad szóstym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują: Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki

Centralna celebracja Narodowego Czytania Pisma Świętego ma miejsce w dn. 23 kwietnia w Warszawie – w kościele Wszystkich Świętych (Liturgia Eucharystii i na Placu Teatralnym (Lektura modlitewna Ewangelii według św. Jana). Przeżywamy ją pod hasłem: „Czy chcecie gardzić Kościołem Boga”? (1 Kor 11,22).

Z uwagi na swój ogólnopolski charakter jest ona transmitowana na żywo w TVP 3 od godz. 11.00 i od godz. 13.00.
Tradycyjnie celebracja Narodowego Czytania Pisma Świętego ma miejsce także w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach i jest transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej, która jest transmitowana na żywo w Tv Trwam o godz. 9.30 z Jasnej Góry.
Mamy żywą nadzieję, że Ojciec Święty Franciszek po modlitwie „Regina Coeli” skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego – w kontekście trudnych zmagań o pokój w Ukrainie, w Europie i na świecie.

ks. prof. Henryk Witczyk
przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”