I.6.1. Plantowanie, roboty ziemne, dojazdy, drogi wew