Sprawozdanie z Sympozjum Przyrodniczego w Cisnej (14-15.10.2017)

Folder

W dniach 14-15 października 2017 Fundacja DABAR zorganizowała sympozjum przyrodnicze pod hasłem: Piękno Bieszczadów – dar i wyzwanie w świetle encykliki „Laudato sii”. W obradach połączonych z merytoryczną dyskusją nad ocaleniem piękna regionu w kontekście planowanej przez rząd „Strategii dla Bieszczad” wzięły udział takie osobistości jak ks. kard. Gerhard Mueller z Watykanu, minister środowiska prof. Jan Szyszko, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju dr Jerzy Kwieciński oraz zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki. Obradom przewodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, prezes Fundacji DABAR.

Minister środowiska w niezwykle przekonujący sposób udowodnił, że właściwa troska o różnorodność gatunków w każdym środowisku wymaga działań człowieka, a nie jego bezczynności. Minister Jerzy Kwieciński podkreślał starania rządu o jak najszybszą budowę via Carpatia jako wielkiego szlaku komunikacyjnego na wschodniej flance Europy, łączącego kraje północno-wschodnie z krajami południa Europy. Wskazywał na intensywne starania rządu o zaliczenie jej przez KE do wielkich korytarzy komunikacyjnych (TENT – T). Poprzedni rząd wycofał bowiem via Carpatia z tej europejskiej sieci ważnych szlaków komunikacyjnych.

Wójtowie gmin bieszczadzkich, nadleśniczowie z całego województwa podkarpackiego, posłowie i działacze społeczni, licznie obecni na pięknej auli hotelu „Wołosań”, należącego do nadleśnictwa Cisna, podzielili się z prelegentami niezwykle cennymi, konkretnymi uwagami. Przedłożyli propozycje rzeczywistego rozwoju. Sprawozdanie z sympozjum przygotowała TVP Rzeszów i Radio Rzeszów. Redaktor Tv Trwam przygotował reportaż. Wygłoszone referaty oraz ważniejsze głosy w dyskusji zostaną wydrukowane w odrębnej publikacji.

W celu naocznego doświadczenia piękna Bieszczad w okresie złotej polskiej jesieni i spotkania się z licznymi turystami Minister środowiska i Ksiądz Kardynał udali się na Połoninę Wetlińską. Po zakończonych obradach wszyscy uczestnicy sympozjum skorzystali z oferty Fundacji Kolejki Bieszczadzkiej, podziwiając pomysłowość i wielki wkład pracy jej prezesa pana Mariusza Wermińskiego oraz pracowników. Jednomyślnie uznano, że należy zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej w Bieszczadach mogły powstać kolejne atrakcje dla tysięcy turystów. Mówiono o koniecznej pomocy ustawodawcy dla firm mających plany budowy narciarskich wyciągów; wskazywano także na projektowany przez Fundację DABAR konkretny działania ośrodka szkoleniowo-artystyczno-kulturowego w Wetlinie oraz nowych szlaków: dla pieszych na Płaszę i Dziurkowiec oraz szlaku rowerowego z przejścia w Roztokach do Cisnej, Przysłupia i Wetliny.

W niedzielę Ksiądz Kardynał z towarzyszącymi mu osobami zwiedził cerkiew w Łopience i zapoznał się z piękną historią pielgrzymek do ikony Matki Bożej – Matki Pięknej Miłości. Podziwiał pracę osób trudniących się na co dzień wypalaniem węgla drzewnego.

O godzinie 11.30 ksiądz proboszcz i pani wójt Renata Szczepańska powitali Księdza Kardynała i pozostałych uczestników sympozjum przyrodniczego w kościele parafialnym w Cisnej. W homilii Ksiądz Kardynał nawiązał do wędrówek św. Jana Pawła II szlakami bieszczadzkimi i prosił mieszkańców gminy, by o te szlaki się troszczyli, aby upamiętniono obecność świętego Papieża wznosząc ośrodek szkoleniowo-konferencyjno-rekreacyjny w Wetlinie dla zebrania pamiątek, przybliżenia wizualnego jego wędrówek, przekazania młodemu pokoleniu pamięci o wielkim miłośniku Bieszczadów.

Ostatnim wydarzeniem była wizyta w Komańczy. Gość z Watykanu zwiedził izbę pamięci Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w klasztorze Sióstr Nazaretanek, zapoznał się z historią jego internowania. Z zainteresowaniem słuchał wypowiedzi wójta gminy Komańcza o aktualnych problemach i nadziejach tej bieszczadzkiej wspólnoty. Szczególną posługę względem osoby Księdza Kardynała pełnili państwo Halina i Arkadiusz Bieleccy z Rzeszowa, za co Fundacja DABAR składa im serdeczne podziękowania.

Bogaty program sympozjum przyrodniczego został ubogacony ważnymi atrakcjami uzupełniającymi treści obrad. Fundacja DABAR składa w tym miejscu słowa uznania i serdecznych podziękowań najpierw pani wójt Renacie Szczepańskiej za wielostronną, twórczą i skuteczną pomoc w organizacji sympozjum „Piękno Bieszczadów – dar i zobowiązanie w świetle encykliki Laudato sii. A za pośrednictwem Pani Wójt także wielu osobom które wraz z nią wsparły na zasadzie chrześcijańskiej miłości bliźniego i wolontariatu nasze starania. Serdeczne słowa wdzięczności kieruję także do pani dyrektor Grażyny Zagrobelnej, dyrektor regionalnej Lasów Państwowych w Krośnie i całego zespołu pracowników nadleśnictwa w Cisnej pod kierunkiem pana nadleśniczego Władysława Chmurskiego. Miło mi, że cele działania Fundacji DABAR znalazły serdeczne zrozumienie ze strony księdza Zbigniewa Łuca, proboszcza parafii Cisna, oraz ojca Amadeusza (o. Józefa Irzyka), proboszcza parafii Wetlina. Współdziałanie i zaangażowanie Księży Proboszczów jest dla nas niezwykle cenne i jesteśmy jako Fundacja za nie bardzo wdzięczni.

W imieniu własnym i zaproszonych Gości zarząd Fundacji DABAR składa
podziękowanie Państwu Izabeli i Piotrowi Tuniewiczom za udostępnienie
pensjonatu „Sosnowy Dwór” w miejscowości Krzywe 14. Przybysze z Rzymu i
z Warszawy mogli podziwiać nie tylko jego artystyczny i prawdziwie
bieszczadzki wystrój, ale także pełen ciepła i serdeczności klimat
otwartości i życzliwości ze strony Gospodarzy.

Wsłuchując się w bardzo pozytywne głosy uczestników sympozjum, zarząd Fundacji podejmie starania, aby w stosownym czasie zorganizować kolejną debatę i spotkanie o charakterze dialogu nad dalszym rozwojem Bieszczadów jako ważnego regionu pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji.

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
prezes Fundacji DABAR

IMG_3123 IMG_3124 IMG_3125 IMG_3126 IMG_3127 IMG_3128 IMG_3129 IMG_3130 IMG_3131 IMG_3132 IMG_3134 IMG_3135 IMG_3136 IMG_3137 IMG_3138 IMG_3140 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3143 IMG_3146 IMG_3147 IMG_3148 IMG_3150 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3156 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3159