Udział fundacji DABAR w VIII Dniach Kard. Adama Kozłowieckiego SJ

W dniach 11-13 września 2015 roku obchodzone były VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, w których uczestniczyli prof. Henryk Witczyk, prezes Zarządu Fundacji DABAR oraz członek Rady Fundacji prof. Waldemar Cisło.

Organizowane corocznie uroczystości mają na celu przybliżenie duchowej spuścizny kard. Kozłowieckiego, który ofiarnie prowadził działania misyjne na terenie Zambii najpierw jako misjonarz, a następnie jako biskup Lusaki oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Zambii.
W pierwszym dniu odbył się IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej im. Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz towarzyszące koncerty. Centralne uroczystości to msza św. polowa z udziałem gości z Polski i Zambii (homilię wygłosił ks. prof. Waldemar Cisło) oraz konferencja naukowa z udziałem dr Anny Jagodzińskiej (IPN Warszawa) oraz ks. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ. Trzeci dzień poświęcony był prezentacji filmów archiwalnych poświęconych misjom.

Prof. Witczyk z gościem z Zambii