Wycena usługi – książka posympozjalna

W związku z realizacją projektu „Piękno Bieszczadów – dar i wyzwanie w świetle encykliki Laudato si’”współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Fundacja DABAR zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z poniższym opisem:

Przygotowanie i druk wydawnictwa albumowego obejmujące następujące działania:

– Przedłożenie koncepcji/projektu wydawnictwa

– Retusz zdjęć

– Redakcję i korektę tekstu w języku polskim i niemieckim (redakcja będzie obejmowała wprowadzenie)

– Skład i przygotowanie do druku

– Proof/Cromalin okładki + dwie strony środka

– druk albumu

 

Informacje o publikacji:

– Format: ok A5

– Wydawnictwo zawiera: zdjęcia + tekst (tekst w formie opisów do zdjęć oraz krótkiego wprowadzenia)

– Tekst: polski, niemiecki

– stron w kolorze ok.50

– papier albumowy

– okładka twarda, zaprojektowana przez wykonawcę

– Ilość stron: ok. 150 – 200

 

Zamawiający dostarcza:

– Teksty (na podstawie których powstaną rozdziały)

– Tłumaczenia (łącznie z korektą) zredagowanych już tekstów

– Zdjęcia

– logo Fundacji DABAR

 

Przy zaproponowaniu wyceny (podanie łącznej ceny netto i brutto) proszę także przedstawić:

– referencje za wykonanie podobnych usług w ostatnich 4 latach,

– CV osób zaangażowanych w realizację niniejszej usługi,

– atutem będzie dołączenie do oferty zrealizowanych wydawnictw albumowych.

 

Kryteria powyższe będą miały wpływ na wybór wykonawcy.

Termin realizacji usługi: do 15 lutego 2018 r.

Osoba do kontaktu: Henryk Witczyk, tel. 502 362 005, mail: henwit@kul.pl

Uprzejmie proszę o przysłanie wyceny do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 14.00 na adres: henwit@kul.pl.

 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Fundacja DABAR zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

O ewentualnym wybraniu wykonawcy zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.